Annual Club Shoot 2015

Phil Chojnacki Club High Overall Winner

Phil Chojnacki Club High Overall Winner

club shoot 9 club shoot 8 club shoot 6 club shoot 7 club shoot 5 2015 Club Shoot clu shoot 1